top of page
Program Leadership & Skills AKademije.jp

PROGRAM 

10 poludnevnih radionica,  ukupno 50 školskih sati.

1. USPJEŠNO VOĐENJE I SAMOVOĐENJE

 • prepoznavanje svojih snaga i slabosti

 • upoznavanje s temeljnim vještinama vođenja;

 • leadership "prema unutra" - rad na sebi;

 • leadership "prema van" - rad sa svojim timom;

 • prepoznavanje i vježbanje osnova emotivne inteligencije;

 • situacijsko, uslužno, principijelno vođenje;

 • poticanje samoinicijativnosti;

 • analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa

2. USPJEŠNO KOMUNICIRANJE

 • temeljne vještine komuniciranja;

 • win-win komunikacija;

 • načela verbalnog i neverbalnog komuniciranja;

 • vođenje efikasnih poslovnih sastanaka;

 • uspješno pisano komuniciranje;

 • korištenje novih komunikacijskih tehnologija (smart phone, e-mail, Internet, društvene mreže..);

 • uspješne prezentacije analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih komunikatora

3. POZITIVNA ORGANIZACIJSKA KULTURA I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

 • konstruktivni i destruktivni konflikti;

 • izvori i okidači konfliktnog ponašanja;

 • konflikti i pozitivno mišljenje;

 • izvori, mjerenje i poticanje organizacijskog optimizma;

 • metode i tehnike rješavanja konflikata

 • posebni alati: samoprocjena optimizma, igra za stipendiju

4. STVARANJE POBJEDNIČKIH TIMOVA

 • razlikovanje radne skupine i tima;

 • faze nastanka i razvoja tima

 • razumijevanje suštine timskog rada i timskih uloga;

 • fleksibilnost i prilagodljivost članova;

 • uspješno komuniciranje u timu;

 • vođenje pobjedničkih timova;

 • rješavanje problema u timskom radu;

 • vođenje multikulturnih timova; 

 • analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa;

 • posebni alati: igra preživljavanja, test Belbinovih timskih uloga

5. USPJEŠNO MOTIVIRANJE SEBE I SURADNIKA

 • teorija i modeli motivacije;

 • pet temelja uspješnog motiviranja;

 • alati i metode povećanja motivacije;

 • motivacijsko vođenje sastanaka;

 • poticanje inicijativnosti, izricanje pohvale;

 • strategija isprike, upozoravanje na greške stvaranje poticajnih međuljudskih odnosa;

 • analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa; posebni alati:

 • samoprocjena motivatora i stilova motiviranja

6. USPJEŠNO DELEGIRANJE

 • autokratsko i demokratsko vođenje;

 • delegiranje s povjerenjem;

 • model delegiranja u četiri koraka

 • glvni problemi i dileme delegiranja;

 • analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa;

 • posebni alati: podsjetnik uspješnog delegiranja

7. POVEĆANJE OSOBNE EFIKASNOSTI

 • upravljanje prioritetima – metode i tehnike;

 • upravljanje vremenom - značenje vremena u donošenju poslovnih i životnih odluka;

 • osvješćivanje i unapređenje samoefikasnosti (Self-efficacy);

 • postavljanje i odabir osobnih i poslovnih ciljeva i vrijednosti;

 • povezanost samopoštovanja, sigurnosti i cilja;

 • analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa;

 • posebni alati: ABC i MBO obrasci

Business Meeting
Velimir Srića predavanje

8. UPRAVLJANJE KREATIVNOŠĆU I INOVACIJAMA

 • razlika između kreativnosti i inovativnosti;

 • vrste ljudskog mišljenja i nastajanje ideja;

 • komponenete procesa generiranja ideja;

 • metode poticanja kreativnog mišljenja;

 • upravljanje promjenama u tvrtki pomoću inovacija upravljanje u uvjetima reinženjeringa i redizajna;

 • komuniciranje promjena i "prodaja ideja"

9. UPRAVLJANJE STRESOM - KAKO IZBJEĆI BURNOUT SINDROM

 • uzroci i izvori stresa;

 • metode i tehnike umanjivanja stresa;

 • utjecaj stresa na zdravlje vođe;

 • psihološka priprema za stresne situacije;

 • analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa;

 • posebni alati: samoprocjena razine stresa, vježbe tehnika antistresa

10. IZAZOVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

 • trendovi digitalne transformacije i njihov utjecaj na pojedinca i organizaciju

 • tehnološki izazovi digitalne transfromacije 

 • vrijednosni izazovi digitalne transformacije

 • organizacijski izazovi digitalnog vodstva

 • posebni alati: analiza najboljih praksi i studija slučajeva

bottom of page