POSLOVNE KNJIGE

 • SVE TAJNE KREATIVNOSTI

  Algoritam i Delfin, 2017

  U današnjem svijetu digitalnih čuda i stalnih inovacija, kreativnost nam treba više nego ikad. Izazovi upravljanja kreativnošću i inovacijama u knjizi analizirani su na tri razine, općoj, posebnoj i pojedinačnoj. Tekst se bavi globalnim dilemama, ali i lokalnim situacijama, apstraktnim pojmovima, ali i specifičnim pričama, teorijama ali i sudbinama ljudi koji su svojim inovacijama izmijenili svijet. Također, knjiga je realizirana kao konkretni alat u borbi za inovacije i promjene u poduzeću, stvaranju ili poduzetničkom pothvatu. Zato nudi studije slučajeva, alate za poticanje osobne i skupne kreativnosti i mnoštvo pouka kako proizvoditi inovacije i onda ih uspješno prodati na tržištu.

  Velimir Srića Sve tajne kreativnosti
 • SVE TAJNE HARMONIČNOG VOĐENJA

  Algoritam i Delfin, 2015

  Knjiga za sve koji misle da bi, privatno i poslovno, svijet oko nas mogao biti puno bolji i koji se žele oko toga obrazovati i angažirati! Propitujući postojeći sustav vrijednosti, autor nudi novi, na skladu temeljeni model vodstva za menadžere u modernim organizacijama, primjenjiv za sve ljude koji žele živjeti bolji i kvalitetniji život. Integracijom znanja, vještina i vrijednosti harmoničnog vodstva, model daje originalni pogled na izazov vođenja, potičući ljude da rade na sebi i poboljšanju odnosa s drugima kroz ponašanja koja promoviraju pozitivni stav prema svijetu i stvaraju harmoniju. Inspirativni i provokativni tekst koji motivira na akciju, postavlja najdublja pitanja i na njih daje konkretne odgovore!

  Velimir Srića Sve tajne harmoničnog vođenja
 • INVENTIVNI MENADŽER U 100 LEKCIJA

  Znanje i Delfin, 2004.

  Ova je knjiga na svojih blizu 300 stranica vrlo uspješan udžbenik inventivnog menadžmenta na mnogim sveučilištima u Hrvatskoj i regiji. U njoj se autor bavi teorijama, terminima, mitovima i značajnim pojmovima recentne menadžerske literature i prakse. Neke od njih potvrđuje, neke demistificira, propuštajući ih kroz osobni filter bogate akademske i poslovne prakse, stvarajući tako potpuno novu vrijednost za čitatelje. Pisana lepršavim literarnim stilom, ova knjiga je poput instruktivnog priručnika, zanimljiva je i menadžerima početnicima i onim iskusnijima koji žele unaprijediti svoje znanje i vještine. 

 • BIBLIJA MODERNOG VOĐE

  Znanje i Delfin, 2005.

  Knjiga je među prvima u hrvatskoj na originalni način obradila moderno vođenje i pružila cjeloviti i primjenjivi model liderskog pristupa upravljanju sobom i svojim timom. Iako je rad temeljen na mnogim izvorima, pristupima, idejama i iskustvima, tekst predstavlja originalno i osobno autorovo gledanje na uspješno vođenje. Knjiga je namijenjena širokoj publici: menadžerima, političarima, znanstvenicima, umjetnicima, liderima promjena i poduzetnicima. Tekst je pisan aforistički, slikovito i uz mnoštvo primjera, a cilj mu je potaknuti na razmišljanje, motivirati na akciju, pomoći sadašnjim i budućim vođama da bolje shvate i lakše preoblikuju sebe i svoju okolinu i ojačaju pobjednički duh svojeg tima. Knjiga je prevedena na engleski jezik.

 • KAKO POSTATI PUN IDEJA

  MEP Consult, 1997.

  Knjiga na svojih 190 stranica detaljno razrađuje temeljna pitanja upravljanja kreativnošću pri realizaciji inventivnih projekata, od informatičkih do razvojnih.  Osim prologa, epiloga i nekoliko vježbi za svakodnevno poticanje kreativnosti, knjiga je podijeljena na pet cjelina. U svjetskim razmjerima ovo je pionirsko i jedinstveno djelo na temu upravljanja kreativnošću u području visokih (poglavito informacijskih) tehnologija. Knjiga je prevedena na slovenski i engleski jezik.

 • INVENTIVNI MENEDŽER

  MEP Conslut, 1995. 

  Moderna poduzeća pobjeđuju inovacijom i kreativnošću. Ova knjiga na 390 stranica obrađuje temu utjecaja modernih ideja i tehnologija na praksu suvremenog menedžmenta. Sadržaj daje originalni pregled teorije i prakse inventivnog menedžmenta. Knjiga je niz godina bila udžbenik i priručnik iz menadžmenta na brojnim regionalnim sveučilištima, a korištena je kao literatura u odgoju generacija mladih hrvatskih poduzetnika i rukovoditelja. Knjiga je prevedena na makedonski, a njeni dijelovi na brojne jezike regije.

 • UPRAVLJANJE KREATIVNOŠĆU

  Školska knjiga, 1994.

   

  Knjiga je prvo djelu posvećenom temi upravljanja kreativnošću objavljeno na hrvatskom jeziku. Na svoje 103 stranice obrađuje teoriju i praksu upravljanja kreativnošću. Bila je pravi bestseler i za znanstvenu monografiju u dvije godine postigla rekordnu nakladu u Hrvatskoj od dva izdanja po 5.000 primjeraka. Pisana je čitkim, osebujnim i literarnim stilom, punim slikovitosti, anegdota, primjera i aforizama. Bila je korištena u srednjoškolskom obrazovanju, na sveučilištima širom regije i pri radionicama razvoja kreativnosti. Na njoj su odgojene brojne generacije ekonomista, inovatora, učenika, studenata, teoretičara i praktičara kreativnosti.

 • PRINCIPI MODERNOG MENEDŽMENTA

  Zagrebačka poslovna škola, 1992.

  Monografija i sveučilišni udžbenik koji na 267 stranica obrađuje temeljne principe modernog menedžmenta. To je pionirska knjiga, jedno od prvih djela na hrvatskom jeziku koje se sustavno bavi pitanjima upravljanja kapitalističkim poduzećima. Knjiga je služila kao vrlo citirani i korišteni udžbenik na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima svih hrvatskih sveučilišta, nagrađena je Strossmayerovom nagradom za 1993. godinu. Predstavlja ishodište brojnijih kasnijih istraživanja i monografija na temu modernog menadžmenta u Hrvatskoj i regiji.

 • INFORMATIČKI INŽENJERING I MENADŽMENT

  DRIP, 1991.

  Originalni i inventivni sveučilišni udžbenik koji je na 275 stranica obuhvatio konceptualne i teorijske okvire modernog pristupa projektiranju IS-a te razvoju i primjeni informacijskih tehnologija u suvremenom  menadžmentu. Ova knjiga je poslužila kao temelj osuvremenjivanja pristupa informacijskim tehnologijama u sveučilišnoj izobrazbi i konzultantskom radu. Bio je to prvi udžbenik iz menadžerske primijene informatike u regiji koji je, ujedno, postavio metodološke standarde i definicije informatičkog menadžmenta te definirao okvire nove znanstvene discipline. Knjiga je dobila nagradu “Mijo Mirković”

 • UPRAVLJANJE ODNOSOM S KLIJENTIMA

  koautor Josip Müller, Delfin, 2005.

   

  Ovo je prva knjiga u Hrvatskoj na temu upravljanja odnosom s klijentima (CRM ili Customer Relationship Management). CRM je poslovna strategija koju svaka suvremena tvrtka mora usvojiti, želi li dugoročno opstati na tržištu. Osim razvoja orijentacije tvrtki prema klijentima, tekst obrađuje i CRM softverska rješenja koja integriraju funkcije marketinga, prodaje, usluge klijentima i poslovanje "na terenu". Knjiga je poslužila kao udžbenik na mnogim programima izobrazbe širom regije, a korištena je i kao priručnik za širenje spoznaje o ovom novom znanstvenom i stručnom području. Knjiga je dobila nagradu "Mijo Mirković".

 • KAKO PRODAVATI U EU

  sa skupinom koautora, Delfin, 2006.

  Poznavanje strategije, tehnologije i standarda prodaje u EU nije jednostavna problematika zato je izrada ove knjige predstavljala napor, od oblikovanja same koncepcije pa do brojnih dilema njene realizacije. Tekst knjige obrađuje niz aspekata koji utječu na razvoj hrvatskog gospodarstva i državne infrastrukture sa stanovišta uspješne prodaje, od strategije, preko tehnologije, do normizacije. Knjiga pruža slojevite informacije od pomoći pri brojnim aktivnostima koje omogućavaju i podržavaju nastup naših gospodarstvenika na europskom i globalnom tržištu.

 • MEADŽER I POBJEDNIČKI TIM

  koautor Goran Tudor, MEP Consult, 2003.

  Koliko god bio velik, čovjek je nejak da sam ovlada i upravlja složenim, ponekad i veličanstvenim okruženjem, kojeg je sam stvorio. Pojedinac u timu - postaje gorostasom, jer su upravo takva i djela koja ekipa za sobom ostavlja. Zato ova knjiga «navija» za timski rad. Bez ostatka, običava se kazati. I upravo zato, da bi prenijela takvo uvjerenje i na svoje čitatelje, zamišljena je kao zaokružena cjelina, sa svim svojim bitnim znanjima koja su u dodiru s temom. Knjiga je namijenjena svima jer autori smatraju da nema ljudske djelatnosti i dijela našeg života koji bi mogli ostati izvan domašaja stručnih poruka koje ona za sobom ostavlja.

 • INFORMACIJSKOM TEHNOLOGIJOM DO POSLOVNOG USPJEHA

  koautor Mario Spremić, Sinergija, 2000.

  Knjiga je posvećena budućnosti, u njoj su informacijske tehnologije sagledane sa stajališta stvaranja razvoja i poslovnih šansi u svijetu globalizacije, vladavine znanja, dominacije softwarea i carstva njegovog veličanstva Interneta. Posebnu kvalitetu knjizi daje autorski pristup po kojemu svako poglavlje počinje "životnom pričom" neke od najuspješnijih kompanija današnjice, od kojih svaka na svoj način ostvarene spektakularne poslovne rezultate duguje oslanjanju na intenzivnu primjenu informacijske tehnologije. 

 • PUT K ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU

  koautor Josip Müller, Sinergija, 2001.

  Knjiga pomaže u razumijevanju temeljnih dilema poslovanja slikajući obrise novog, dinamičnog svijeta temeljenog na elektroničkom poslovanju, reinžinjeringu, burnom razvoju informatičkih tehnologija i Interneta.
  Autori ukazuju na budućnost razvoja informacijskih tehnologija i elektroničkog poslovanja u kojima stari modeli poslovanja i poslovni procesi više ne zadovoljavaju potrebe tržišta.

 • KREATIVNOST U POSLOVANJU

  koautor Sandra Brajnović, Školska knjiga, 2014.

  Udžbenik i radna bilježnica za 1. razred srednje strukovne škole, zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist /komercijalistica nastala je na temelju knjige "Kako postati pun ideja".

 • UREDSKO POSLOVANJE

  koautori Antun Kliment i Blaženka Knežević, Sinergija, 2003.

  Knjiga je originalno timsko djelo koje se bavi opsežnom problematikom automatizacije uredskog poslovanja. Polazište nalazi u istraživanjima koja su pokazala da od svih radnih mjesta u modernim organizacijama najsporije raste produktivnost uredskog rada. ekst razrađuje strategiju i koncepte automatizacije ureda polazeći od toga da su važniji učinci informatizacije oni koji se postižu na strateškoj razini primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija od onih koji se ostvaruju na operativnoj razini poslovanja.

 • INFORMATIKA U POSLOVANJU

  sa skupinom koautora, Element, 2009.

  Knjiga Informatika u poslovanju razmatra pristupe, metode i tehnike primjene informatike u modernom poslovanju. Namijenjena je prvenstveno studentima sveučilišnih ili veleučilišnih studija, kao udžbenik kolegija koji se bave razmatranjem primjene informatike u poslovanju, a predaju se pod nazivima kao što su informatika, poslovna informatika, informacijska tehnologija u poslovanju i sl. Menadžerima i informatičarima u poduzećima i ustanovama može dati pregled suvremenih metoda i tehnika primjene informacijske tehnologije u poslovanju.

 • POSLOVNA INFORMATIKA

  sa skupinom koautora, Element, 2009.

  Knjiga Poslovna informatika govori o uporabi informacijske tehnologije u poslovanju, a namijenjena je u prvom redu studentima ekonomskih i srodnih fakulteta kao literatura za svladavanje ispita iz ovoga područja.Prikazuju se osnovne teme vezane uz informacijsku tehnologiju, a koje studentima ekonomskih i srodnih fakulteta mogu dati solidne temelje za razumijevanje načina na koji informacijska tehnologija utječe na poslovanje suvremenih poduzeća.

 • INFORMACIJSKI SUSTAVI

  sa skupinom koautora, Školska knjiga, 1998.

  Riječ je o izrazito uspjelom srednjoškolskom udžbeniku za škole ekonomskog usmjerenja koji je pobijedio na državnom natječaju i godinama služio u odgoju brojnih generacija učenika trećih razreda ekonomskih škola širom Hrvatske. Tekst predstavlja konceptualnu i teorijsku obradu aktualne problematike moderne informatike te razvoja i primjene informacijskih sustava u poslovnom okruženju uz odabrane primjere i analizu slučajeva iz prakse. 

 • REINŽENJERING U BANKARSTVU

  koautor Mario Žužul, Naša djeca, 1996.

  Knjiga je originalni znanstveni rad nastao temeljem provedenog doktorskog istraživanja problematike reinženjeringa i primjene EDI (Electronic Data Interchange) tehnologije u bankarstvu.

© 2021 by Srića Consulting.