Leadership Akademija

  • Leadership Akademija
  • Leadership Akademija
  • Leadership Akademija
  • Leadership Akademija

/ 4

ZAŠTO LEADERSHIP&SKILLS AKADEMIJA

Suvremeni poslovni sustavi traže lidere koji će znanjem, osobnošću, pristupom i vizijom motivirati suradnike na iznimne rezultate. Lideri se rađaju, ali i stvaraju. Oni kombiniraju prirođeni talent za vođenje sa znanjem i vještinama koje stječu UČENJEM i VJEŽBOM.

LEADERSHIP&SKILLS AKADEMIJA by Velimir Srića polazi od najsuvremenijih dostignuća teorije i prakse transformacijskog vođenja i usmjerena je na tri tematska cilja: 

RAD VOĐE NA SEBI - postizanje sklada osobnog i poslovnog života, određivanje osobne vizije, misije i ciljeva 
RAD VOĐE NA SVOM TIMU - razvoj osobina vizionara, komunikatora, mobilizatora i inspiratora 
VJEŽBANJE TEMELJNIH OSOBINA USPJEŠNOG VOĐE - određivanje prioriteta, upravljanje promjenama, vremenom i konfliktima, inoviranje, postizanje konsenzusa, uspješno planiranje, kontrola i odlučivanje te stvaranje pobjedničkog tima.

PREDAVAČ

Prof.dr. Velimir Srića

Sadržaj radionica je kombinacija kompjuterski podržanih prezentacija, diskusija s gostima, dokazanim liderima i analiza iskustava iz knjige »Sve tajne harmoničnog vođenja« čiji je autor voditelj radionice. U radionici se, osim voditeljevih, koriste liderski modeli vodećih teoretičara i praktičara leadershipa (Tom Peters, Ken Blanchard, Steven Covey, Colin Powel, Jack Welch, Peter Drucker...).

KOME JE NAMIJENJENA AKADEMIJA

Sadašnjim i budućim liderima, članovima uprave, direktorima, poduzetnicima, vođama projekata i promjena te voditeljima organizacijskih jedinica. Akademija se može realizirati i kao in-company program i u potpunosti se može prilagoditi potrebama i željama pojedine tvrtke. 

NAČIN IZVEDBE

Interaktivne radionice izvode se maloj skupini do 20 polaznika i temeljene su na kombinaciji različitih metoda: izlaganje mentalnih modela, individualne i timske igre, diskusija, testovi procjene i samoprocjene, rasprava slučajeva iz prakse, prezentacija individualnih i timskih studija slučaja te analiza liderskih osobnih i organizacijskih iskustava. Na kraju programa sudionici pišu završni esej i dobivaju DIPLOMU L&A Akademije.

OČEKIVANI REZULTATI

Prepoznavanje osobnih snaga i vrlina vođenja, ovladavanje najsuvremenijim liderskim znanjima, unapređenje osobnih i timskih liderskih vještina, podizanje motivacije i jačanje pobjedničkog mentaliteta, osposobljavanje za preuzimanje odgovornosti i uspješno vođenje projekata i timova u poduzeću

PROGRAM AKADEMIJE

Sastoji se od 10 poludnevnih radionica u trajanju od ukupno 50 školskih sati.
1. USPJEŠNO VOĐENJE - LEADERSHIP
razumijevanje razlike između menadžera i vođe; upoznavanje s temeljnim vještinama vođenja; leadership "prema unutra" - rad na sebi; leadership "prema van" - rad na svojem timu; prepoznavanje i vježbanje osnova emotivne inteligencije; situacijsko vođenje (Situational Leadership); uslužno vođenje (Servant Leadership); principijelno vođenje (Principle-Centered Leadership); poticanje samoinicijativnosti; analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa; posebni alati: igra aerodrom, test talenata, samoanaliza stilova vođenja, upitnici o kvaliteti vođe; priča o lideru 1
2. STVARANJE POBJEDNIČKIH TIMOVA
razlikovanje radne skupine i tima; faze nastanka i razvoja pobjedničkog tima (orijentacija, konfuzija, akcija, uspjeh); razumijevanje suštine timskog rada i timskih uloga; fleksibilnost i prilagodljivost članova tima; uspješno komuniciranje u timu; vođenje pobjedničkih timova; sagledavanje i rješavanje problema u timskom radu; vođenje multikulturnih timova (Multicultural Teams); analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa; posebni alati: igra preživljavanja, test Belbinovih timskih uloga; priča o lideru 2
3. USPJEŠNO MOTIVIRANJE SEBE I SURADNIKA
teorija i modeli motivacije; pet temelja uspješnog motiviranja; alati i metode povećanja motivacije; motivacijsko vođenje sastanaka; poticanje inicijativnosti, izricanje pohvale, strategija isprike, upozoravanje na greške stvaranje poticajnih međuljudskih odnosa; izvori konfliktnog ponašanja i razrješenje konflikata; analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa; posebni alati: samoprocjena motivatora i stilova motiviranja; liderska priča 3
4. USPJEŠNO POSLOVNO KOMUNICIRANJE
temeljne vještine komuniciranja; win-win komunikacija; načela verbalnog i neverbalnog komuniciranja; vođenje efikasnih poslovnih sastanaka; uspješno pisano komuniciranje; korištenje novih komunikacijskih tehnologija (smart phone, e-mail, Internet, društvene mreže..); uspješne prezentacije analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih komunikatora; posebni alati: casevi i primjeri uspješnog komuniciranja; liderska priča 4
5. KREATIVNOŠĆU I INOVACIJAMA DO POSLOVNOG USPJEHA
razlika između kreativnosti i inovativnosti; vrste ljudskog mišljenja i nastajanje ideja; komponenete procesa generiranja ideja; metode poticanja kreativnog mišljenja; upravljanje promjenama u tvrtki pomoću inovacija upravljanje u uvjetima reinženjeringa i redizajna; komuniciranje promjena i "prodaja ideja"; posebni alati: metode poticanja kreativnosti, testiranje kreativnosti; liderska priča 5
6. USPJEŠNO DELEGIRANJE
autokratsko i demokratsko vođenje; delegiranje s povjerenjem; model delegiranja u četiri koraka problemi i dileme delegiranja; analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa; posebni alati: podsjetnik uspješnog delegiranja; liderska priča 6
7. POZITIVNA ORGANIZACIJSKA KULTURA I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA
konstruktivni i destruktivni konflikti; izvori i okidači konfliktnog ponašanja; konflikti i pozitivno mišljenje; izvori, mjerenje i poticanje organizacijskog optimizma; metode i tehnike rješavanja konflikata; dileme i problemi poslovne etike; posebni alati: samoprocjena optimizma, igra za stipendiju; liderska priča 7
8. POVEĆANJE OSOBNE EFIKASNOSTI
postavljanje i odabir osobnih i poslovnih ciljeva i vrijednosti; povezanost samopoštovanja, sigurnosti i cilja; osvješćivanje i unapređenje samoefikasnosti (Self-efficacy); upravljanje prioritetima – metode i tehnike; upravljanje vremenom - značenje vremena u donošenju poslovnih i životnih odluka; analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa; posebni alati: ABC i MBO obrasci; liderska priča 8
9. UPRAVLJANJE STRESOM - KAKO IZBJEĆI BURNOUT SINDROM
uzroci i izvori stresa; metode i tehnike umanjivanja stresa; utjecaj stresa na zdravlje vođe; psihološka priprema za stresne situacije; analiza primjera, teorija i pristupa uspješnih vođa; posebni alati: samoprocjena razine stresa, vježbe tehnika antistresa; liderska priča 9
10. ZAŠTO BI ME NETKO HTIO ZA VOĐU?
definiranje osobne liderske filozofije; utvrđivanje osobne misije, vizije, strategije, ciljeva i vrijednosti; osobna SWOT analiza; testiranje znanja, vještina i stavova lidera liderska kreativnost; posebni alati: završni esej i testovi samoprocjene

POČETAK PROGRAMA I TERMINI

Natječaj za prijavu je otvoren do popunjenja grupe (min. 10 polaznika) nakon čega će se odrediti termini predavanja koji će najbolje odgovarati svim polaznicima.

LOKACIJA i SATNICA

Radionice se održavaju u Kraš Auditoriumu, Ravnice 48, Zagreb, dva puta mjesečno u trajanju od 5 školskih sati, s početkom u 15,00 i završekom u 19,30 sati. Satnica uključuje dvije kratke pauze sa zakuskom. Parking je osiguran na velikom vanjskom parkiralištu. 
Prikaz veće karte

CIJENA PROGRAMA (po polazniku)

10.890 kn + PDV = 13.612,50 kn (1.815 €)  - za uplate nakon početka programa* Za 5 i vise prijava iz iste tvrtke odobravamo popust od 10% na ukupni iznos.
* Mogućnost uplate ukupnog iznosa u 2 rate (1. prije početka programa, 2. prije zadnjeg modula)
 
Cijena programa za ranu prijavu i uplatu prije početka programa - 10% popusta.

cijena uključuje: materijali za svakog polaznika,knjiga »Sve tajne harmoničnog vođenja«, testovi procjene i samoprocjene, osvježenja u pauzama, organizacijska podrška radionicama, diploma Leadership&Skills Akademije 

Cijena za IN-COMPANY program dogovara sa tvrtkama, ovisno o veličini i sadržaju programa. 

PRIJAVA

Za Leadership&Skills Akademiju se možete prijaviti ovdje: PRIJAVNICA
​Molimo Vas da popunjeni obrazac pošaljete na e-mail adresu: ana@velimirsrica.com. Nakon primitka, poslat ćemo Vam e-mail s potvrdom prijave i podacima za plaćanje.
VRH STRANICE