What's up

Održan Afterwork sa Srićom Razvoj poduzetničkog mentaliteta

Održan Afterwork sa Srićom Razvoj poduzetničkog mentaliteta
U četvrtak, 5. ožujka, održan je drugi izazov ovogodišnjeg Afterworka sa Srićom. Ovaj puta tema je bila "Razvoj poduzetničkog mentaliteta: kako probuditi kod sebe i suradnika inicijativnost, proaktivnost i upornost".

Velimir Srića postao posebni savjetnik Rektora za strateške projekte

Velimir Srića postao posebni savjetnik Rektora za strateške projekte
Prof. dr. Velimir Srića imenovan je posebnim savjetnikom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Damira Borasa za strateške projekte. Njegov zadatak je pomoći u pokretanju i razvoju međunarodnih i domaćih strateških projekata Sveučilišta vezanih uz poticanje poduzetništva, bržu primjenu novih tehnologija  i afirmaciju inovacija u znanosti i nastavi.

Radionica Stvaranje i razvoj pobjedničkih timova u Čakovcu

Radionica Stvaranje i razvoj pobjedničkih timova u Čakovcu
U srijedu, 28. siječnja 2015. u informatičkoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centar Međimurje u Čakovcu, prof. dr. Velimir Srića održao je radionicu na temu "Stvaranje i razvoj pobjedničkih timova". Radionicu je u sklopu projekta Poduzetnički impuls 2014. Ministarstva poduzetništva i obrta organizirala Regionalna razvojna agencija Međimurje.

Velimir Srića postao član Europske Akademije znanosti i umjetnosti

Velimir Srića postao član Europske Akademije znanosti i umjetnosti
Prof. dr. sc. Velimir Srića postao je aktivni član Europske Akademije znanosti i umjetnosti. Članovi su nominirani i izabrani od strane Senata Akademije, a članstvo predstavlja priznanje i nagradu za znanstveni rad i druga značajna dostignuća.
VRH STRANICE